Ingemar Pongratz Svensk Beskrivning

Ingemar Pongratz Svensk Beskrivning

Ingemar Pongratz Svensk Beskrivning

Ingemar Pongratz är forskare och EU specialist med lång erfarenhet om EU finansiering och EU projekt.

Ingemar Pongratz har varit inblandad i EU finansiering sen 2003, då han framgångsrikt skrev EU ansökan för CASCADE- projektet, ett EU finansierad Network of Excellence som koordinerades av Professor Jan-Åke Gustafsson.

cascade_logo

Ingemar Pongratz har erfarenhet av att planera, administrera och kommunicera EU finansierade projekt och har erfarenhet av flera olika tyer av EU finansierade aktiviteter som tex Marie Curie, Collaborative Projects och andra finansiella instrument.

Allt som allt så har Ingemar Pongratz framgångsrikt sökt och adminsitrerat över 500 M SEK i olika projekt. Ingemar Pongratz har också erfarenhet av forskning inom Life Science och framfört inom Molekylär Nutrition och Molekylar Toxikology. Ingemar Pongratz skrev tex PATHFINDER projektet som utvaldes som en av finalisterna till EU DESCARTES priset för bästa Europeiska forskningsammarbete 2005.

Inom ramen för sin forksning har Ingemar Pongratz med-författat över 40 vetenskapliga artiklar och en bok som tar upp riskerna med kemikalie rester i födan. Han har även handlett närmare 15 forskare (post-docs) och forskarstuderande.

 

9781849731898_p0_v1_s260x420Ingemar Pongratz har utveckalt ett genuint intresse för forsknings kommunikation. Han har deltagit i ett flertal olika aktiviteter i sammarbete med till WWF som syftade till att informera konsumenter om vetenskpliga resultat och hur deras liv påverkas av forksning. För detta erhöll Ingemar Pongratz Communication Star priset för bästa EU kommunikation av EU finansierade projekt.

 

Share Button