Category: Meet us

Horizon 2020 och Life Science

Horizon 2020 och Life Science: Ingemar Pongratz från Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting kommer att delta i ett workshop som arrangeras av organisationen för det Forskande Läkemedelsbolagen (LIF) och av organisationen för Innovativa Mindre Life Science bolag (IML) Workshopen som organiseras gemmensamt av LIF och IML kommer att presentera läkemedelsbranschens syn på det Europeiska …

Continue reading

Share Button